ایسنا نوشت: گوشت مرغ با ثبات نسبی قیمت ، روی میانگین نرخ تعیین شده یعنی کیلویی ۷۵۰۰ تومان عرضه می شود.