خبرگزاری صدا و سیما نوشت: 98 کشور در این نشست با اتهام های واهی و کانادا علیه ایران همراهی ن د و به قطعنامه ی علیه ایران رای ندادند.