پخش مکالمه صوتی با جادوگران فوتبال ایران در برنامه شب گذشته «نود» توجه بسیاری را به خود جلب کرد. در پاد ت زیر گزیده ای از ادعاهایی یکی از این جادوگران فوتبال را می شنوید.