شانزدهمین جشنواره کتاب و رسانه در حالی با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد که مسئولان فرهنگی بر نقش موثر رسانه ها در رونق کتابخوانی تاکید د.