جمعی از فرماندهان ارشد ایران صبح امروز با حضور در مجلس شورای ی با علی لاریجانی، رئیس مجلس دیدار و گفت وگو د.