دربی آذربایجان غربی در لیگ دسته دوم بسود بوکان به پایان رسید.