فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی ازتوقیف محموله میلیاردی قاچاق در پیرانشهر خبرداد.