بنیاد مسکن اعلام کرد میزان وام بلاعوض و تسهیلات نوسازی و بازسازی در خانه هایی که ز له غرب کشور باعث آسیب به آنها و ت یب شان، مشخص شده است.