ورزشکاران و هنرمندان به کمپین #نذر_کرمانشاه پیوستند.