مهاجم پرسپولیس بابت ش ته شدن آینه اتومبیلش به مسئولان ورزشگاه شهید کاظمی اعتراض کرد.