تیم فوتبال پرسپولیس حریف تهرانی خود را با اختلاف چند گل ش ت داد.