عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن تسلیت واقعه اخیر ز له در غرب ایران، خواستار امدادرسانی بیشتر به حادثه دیدگان شد.