مهر نوشت؛ رئیس شورای ی شهر قم خواستار تهیه مقدمات تدوین بودجه سال آینده شهرداری قم بر اساس برنامه های بالادستی شد.