حمله انتحاری با خودرو بمب گذاری شده و انفجار در یک مرکز امنیتی شهر ساحلی عدن در جنوب یمن که بامداد اتفاق افتاد منجر به کشته شدن دست کم ۶ نفر و ت یب مقر امنیتی شد. مسئولیت حمله انتحاری در عدن یمن را برعهده گرفت.