مهر نوشت: سخنگوی گفت: تا رفع نیاز مردم مناطق ز له زده، عملیات امدادرسانی و ارسال اقلام ضروری و مورد نیاز آسیب دیدگان توسط یگان های ادامه خواهد یافت.