مهر نوشت: رسانه های محلی از کشته شدن دستکم سه تن از شهروندان ای کارولینای شمالی بر اثر تیراندازی در یک مدرسه ابت در این ای خبر دادند.