استعفای سعد الحریری هرچند غیرمنتظره و مشکوک است، اما سؤال برانگیزتر و عجیب تر از آن اینکه انگیزه و عامل این اقدام به ایران و سفر اخیر ولایتی به لبنان نسبت داده شود. نخست لبنان استعفای خود را نه در خاک کشور خود بلکه از عربستان و در برابر دوربین شبکه العربیه اعلام کرده و در متن استعفایش به صورت مستقیم و صریح ایران را دلیل نابسامانی اوضاع لبنان و چالش های منطقه برشمرده و مدعی شده است سیاست های تنش زای تهران در منطقه در نهایت گریبانگیر ایران خواهد شد.

کاریکاتور/مهره ای از جنس حریر!!!