الحریری و سلمان

یک رو مه اتریشی ش ت عربستان در پروژه کاهش نفوذ منطقه ای ایران را دلیلی دانست که ریاض حالا می خواهد جنگ دیگری را در لبنان به راه بیندازد. 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]