بیمارستان صحرایی

نیروی زمینی اقدام به ب ایی بیمارستان صحرایی در پادگان س ل ذهاب برای ارائه خدمات درمانی به مصدومان ز له کرمانشاه کرد.

   نیروی زمینی در پی وقوع ز له در استان کرمانشاه اقدام به ب ایی بیمارستان صحرایی در پادگاه تیپ 71 سر پل ذهاب برای ارئه خدمات درمانی به مصدومان مناطق ز له زده کرده است.

همچنین بالگردهای هوانیروز هم از صبح امروز مشغول انتقال مصدومان ز له کرمانشاه به مراکز درمانی هستند.