یک شکده یی در تحلیلی با بیان اینکه ولیعهد عربستان در حال تبدیل این کشور به یک دیکتاتوری فردمحور است، حمایت رئیس جمهور از سیاست های وی را «بازی با آتش» توصیف کرده است.

کاریکاتور/ دیکتاتوری فردمحور بن سلمان!