محمد بن سلمان

رو مه فرامنطقه ای رای الیوم به نقل از منابع آگاه در خاندان سلطنتی عربستان نوشت که یک گروه از «نیروهای ویژه خارجی» به بازداشت شاهزاده های سعودی به اتهام فساد، نظارت داشت.

  هیچ چشم انداز روشنی درباره شاهزاده های بازداشت شده در راستای پا ازی منتقدان «محمد بن سلمان» ولیعهد، وجود ندارد. احتمال می رود محاکمه آنها اوایل سال آینده میلادی و پس از کناره گیری «سلمان بن عبدالعزیز» از پادشاهی به نفع پسرش، برگزار شود.