تمام بیمارستان های در ح آماده باش هستند/ تاکنون 6 تیم به منطقه اعزام شده است سرتیپ دوم پزشک جلیل رجبی فرمانده بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری ی    درباره اقدامات مرکز خود در ساعات اولیه وقوع ز له در غرب کشور، اظهار کرد: سامانه بهداشت و درمان از همان ساعات ابت وقوع ز له، ستاد بحران خود را تشکیل داد و پس از آن اولین بیمارستان صحرایی را نه فقط بلکه تمام  تیم های امدادی رادر محورقصر شیرین  به خسروی ایجاد کرد و به مداوای مصدومان این حادثه پرداخت.

فرمانده بهداشت، درمان و امداد با بیان اینکه تمام بیمارستان ها در ح آماده باش هستند، گفت: تاکنون 6 تیم به منطقه اعزام شده و 6 تیم آماده اعزام است.