چرا یعقوب در کلبه احزان بدترین شرایط را به نحو احسن و با هزاران امید و دعا و آرزو تحمل می کرد صبر و شکر جمیل داشت من فهمیدم چون خداوند به ایشان فرموده بود نگران نباش درستش می کنیم

چرا یوسف با آنهمه صداقت و ایمان و فداکاری وقتی که بی گناه گرفتار بخیلان و هوسبازان شد گرفتار چاه و زندان شد صبر و شکر جمیل کرد و هیچ اعتراضی نداشت و ذره ای از عشق و علاقه اش به خداوند که بهترین پشتیبان بود بهترین حامی بی گناهان بود و هست کم نشد من فهمیدم چون پروردگار به ایشان فرموده بود نگران نباش درستش می کنیم

چرا ایوب در اوج بحرانها و مشکلات و رنجها اصلا به خداوند شک و شبهه ای نداشت و مطمئن و محکم ادامه داد تا سربلند و سرافراز شد و از همه آزمایشات با نمره بیست بیرون آمد من فهمیدم چون بهترین در همه زمینه ها یعنی خداوند به او فرموده بود نگران نباش درستش می کنیم

اکنون و بعد از اینهمه توضیح و تفسیر و بسیاری از این قبیل که خودتان بهتر از من می دانید تائب س رست صخا با این چراغ روشن در روستایش که علاج همه دردهاست و فقط حمایت و همکاری دانشمندان و ثروتمندان و ستاره ها را می خواهد و از هیچ گونه ضدهمکاری و معوقات و عدم حمایت و همکاریها نلرزیدو نترسید و محکم ادامه داد تا این چراغ روشن بماند و داستانش به بندگان خوب خداوند در گوشه و کنار این جهان برسد حیرت نکنید تعجب نکنید چون پیام خداوند را که به همه انش فرمود نگران نباشید درستش می کنیم قشنگ تفسیرش کرده است

ان در راه قرض الحسنه و خیریه زحمتهای فراوانی را متحمل شدند طعنه ها و سرزنش های فراوانی را به جان یدند و فقط امیدشان به پیام خداوند بود نگران نباشید درستش می کنیم در راه فرهنگ و ورزش قدمهای محکمی برداشتند ضدهمکاریها دیدند و عدم حمایت و همکاریها برآن عزیزان هم بود اما می دانستند که وقتی خداوند درست می کند پس نگرانی بیهوده است خداوند همه جا هست می بیند و می شنود

فکر می کنید فعالیت و فداکاری تائب را در راه صخا در طول اینهمه سال خداوند نمی بیند و نمی شنود طعنه ها و سرزنش های انی را که در اوج بی رحمی و بی غیرتی و بی حیائی یک نیکوکارو عاشق را هدف قرار می دهند نمی بیند و نمی شنود هرگز اینطور فکر نکنید نگران نباشید درستش می کند و به همه نشان می دهد تقویت و پرنورش می کند و به همه نشان می دهد تائب همه امیدش بعد از اینهمه سال زجر و زحمت و تحمل جوروجفا به همین پیام خداست که تائب تو هم مثل همه نیکوکاران و عاشقان مورد تائید بزرگان جهان نگران نباش درستش می کنیم

نیکوکاران به نیکوکاری و پندار و گفتار و کردار نیک خودشان حتی در سخت ترین شرایط با کمترین امکانات ادامه بدهند و مطمئن باشند وعده پشتیبانی خداوند حتمی است دیروزود دارد اما سوخت و سوز ندارد پشتیبانی یعنی اینکه از غیب کارهائی می کند و به وقتش ظاهر می شود در غیب کمکهائی صورت می گیرد و به وقتش ظاهر و نمایان و آشکار می گردد

نگران نباش درستش می کنیم این جمله قشنگ و مقدس را من در اوج صداقت و ایمان و فداکاری از زبان بسیاری از عزیزان و بزرگواران که در اوج ثروت و قدرت و عظمت هستند در اوج دانش و آگاهی و بصیرت هستند از برکت قدمهائی که در راه فرهنگ و ورزش بنام صخا برداشتم شنیده ام من خیلی خوش شانس هستم و این شانس و اقبال را هم از برکت چراغی است که در قالب قرض الحسنه بنام صخا برای علاج دردهای سالخوردگان مظلوم و ک ن معصوم برداشته ام قبلا هم در اوج علم و عرفان از زبان بسیاری از بزرگان شنیده بودم در مجموع ی که خداوند را راضی و خشنود کند این پیام قشنگ رااززبان بندگان توانایش بوفور می شنود و این شانس بزرگی برای هرانسانی محسوب می شود

خداوند را شکر می گویم که از زبان شما عزیزان پروردگار در گوشه و کنار ایران و جهان می شنوم و به پندار و گفتار و کردار نیک خودم افتخار می کنم که توفیق شنیدن این پیام خوب رااززبان بهترینها داشتم و خودم را سالها مجبور به صداقت و ایمان و فداکاری تا این پیام را بشنوم

image result for ‫بهترینها برای بهترین‬‎