بختیار رحمانی بازیکن فوتبال کشورمان, با انتشار ع و متنی, درگذشت هموطنان را تسلیت گفت.