گلشیفته فراهانی در پستی در صفحه شخصی خود نسبت به ز له ایران و عراق واکنش نشان داد.