گلایه ها و درخواست ز له زدگان از مسئولان برای نظارت بر توزیع اقلام مورد نیاز