خاورمیانه در 24 ساعت گذشته نیز تحولات متعددی به خود دید و تا اندازه ای نیز متأثر از ز له ایران و عراق بود؛ ز له ای که با همدردی کشورهای زیادی روبه رو شد. در این میان، وزارت خارجه نیز با خانواده های قربانیان ز له ابراز همدردی کرد. همچنین باید به اعلام پایبندی ایران به برای نهمین بار از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد.