نخست ترکیه در اظهاراتی اعلام کرد: اتحاد با درصورت ادامه ارسال سلاح برای گرو تروریستی «پ ی د» (کُردهای تحت حمایت واشنگتن) ادامه نخواهد یافت.