«تمیم بن حمد آل ثانی» قطر در پیامی به رئیس ایران قربانیان حادثه زمین لرزه غرب کشورمان را به ت و ملت ایران تسلیت گفت.