سخنگوی ایران گفت: ظهر امروز یک کودک ۶ ساله به طور زنده از زیر آوار در شهر س ل ذهاب توسط سربازان تیپ ۲۸۱ نیروی زمینی بیرون کشیده شد.