پلیس راهور نیروی انتظامی محدودیت های ترافیکی از 23 تا 29 آبان ماه اعلام شد.