مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه تا روز شنبه جوی پایدار در مناطق ز له زده حاکم خواهد بود، گفت: نوسانات دمایی و بارش باران از روز یکشنبه این مناطق را در برمی گیرد.