شامگاه یک شنبه بیست ویکم آبان ماه ز له ای به بزرگی 7.3 ریشتر غرب کشور را به لرزه درآورد. این ز له تا کنون بیش از ۴۰۰ کشته برجای گذاشته است. بیشترین آسیب ها در اثر این ز له در شهرستان س ل ذهاب استان کرمانشاه بوده است.