در پایان معاملات بازار آزاد روز ، هر دلار با رشد 187 ریال نسبت به روز دوشنبه، به طور میانگین به قیمت 41 هزار و 100 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش 40 ریال همراه شد و در پایان روز به رقم فروش 48 هزار و 12 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد چهارمین روز کاری هفته، 11 هزار و 221 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز قبل، 20 یرال گران تر فروخته شد.