رئیس اتاق اصناف ایران از افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان خبر داد.