در سطح جهانی مراکز تماس یک صنعت بسیار جاافتاده هستند و بسیاری از شرکت های غربی به علت هزینه های سنگین استخدام، مراکز تماس خود را به کشورهای آسیایی مثل هند و فلیپین می سپارند و دفترشما قصد دارد که بتواند با توجه به امکانات و تجربه خود بخش قابل توجهی از این سفارشات را به ایران آورده و انشالله بتواند خدمات مرکز تماس بین المللی ارائه کند.