معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه کشورمان با رییس جمهور روسیه در امور خاورمیانه دیدار و گفت وگو کرد.