مهناز افشار که مدتی است کمپین «بدس رست تنهاتر است» را در راستای حمایت از ک ن بدس رست راه انداخته، در واکنش به سوالی درباره پرونده همسرش -یاسین رامین پسر محمدعلی رامین توضیحاتی داده است. او در پاسخ به سوالی در این زمینه ادعا کرده است که از رسیدگی به این پرونده استقبال می کند! توضیحات مهناز افشار را در تابناک می بینید و می شنوید.