انرژی امارات پیش بینی کرد که اوپک و متحدانش تصمیم گیری درباره تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت را به تأخیر نخواهند انداخت.