فرهاد معارفی با بیان اینکه شبکه ارتباطات زیرساخت در مناطق ز له زده پایدار شده است، گفت: وضعیت ارتباطی مناطق ز له زده غرب کشور ( ای قصر شیرین ، س ل ذهاب ، ثلاث باباجانی ، آباد ، کرند و دالاهو) عادی است و شبکه ارتباطی هیچ مشکلی ندارد. به گزارش ایتنا از مهر، وی با اشاره به تمهیدات درنظرگرفته شده با همکاری اپراتورهای موبایل، تاکید کرد: هیچ مشکلی در زمینه اختلال یا قطعی ارتباط در مناطق ز له زده نداریم. معاون ارتباطات درمورد قطعی برق در برخی از مناطق افزود: تعدادی از سایت های تلفن همراه در این مناطق به دلیل قطعی برق از مدار خارج شده بود که خوشبختانه با حضور تیم های فنی مشکل رفع شده است. معارفی خاطرنشان کرد : با توجه به افزایش حجم تماس های ارتباطی در این مناطق و برای رفع نگرانی هموطنان، تجهیزات فنی و کانال های ارتباطی جهت سهولت در برقراری ارتباط افزایش پیدا کرده است . وی افزود : با تمهیداتی که صورت گرفته جمعی از کارشناسان و متخصصان از مرکز و ادارات کل ارتباطات زیرساخت استانهای همجوار در قالب تیم های فنی برای پشتیبانی و مشکلات احتمالی به مناطق ز له زده اعزام شدند . مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از اعلام آمادگی این شرکت برای کمک هر چه بیشتر به تأمین زیرساخت های ارتباطی جهت تسهیل در ارتباطات مردم در مناطق ز له زده خبر داد.