سرخیو آگوئرو بعد از غش در بین 2 نیمه دیدار دوستانه آرژانتین مقابل نیجریه، به بیمارستان منتقل شد.