چهار داور بین المللی کشتی ایران به زودی باید در رقابت های قهرمانی امید های جهان در لهستان قضاوت کنند که در این بین یکی از این داوران به نام نیما صادقی برای المپیکی شدن تلاش خواهد کرد.