دانمارک موفق شد با برتری 1-5 برابر ایرلند جواز صعود به روسیه را ب کند.