فوق ستاره پرتغالی رئال مادرید در نظر دارد در پایان فصل جاری از جمع ک شانی ها جدا شود.