مهر نوشت: «پشت ابرها» ساخته مجید مجیدی به عنوان افتتاحیه جشنواره گوآ در هند انتخاب شد.