سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد: تاریخ اعزام به خدمت مشمولان استان های ز له زده 3 ماه تمدید می شود.