شفقنا- روز گذشته نزدیک به ۳۰۰نفر برای کمک مصدومین ز له غرب کشور به مراکز انتقال خون استان قم مراجعه د که از این تعداد ۲۱۴ نفر موفق به اهدای خون شدند. به گزارش شفقنا، از صبح روز بعد از وقوع ز له در استان کرمانشاه با اشتیاق مردم برای اهدای خون مواجهه بودیم و ۲۲ آبان […]