ایلام - ایرنا - استاندار ایلام با اشاره به خسارت های جانی و مالی ز له اخیر در استان کرمانشاه گفت: استان ایلام به عنوان همسایه و استان معین کرمانشاه باید بیشتر از سایر استان های دیگر کمک های خود را به…