شفقنا زندگی – در میان همه اخبار بد، «مروه احمدی» که در غیاب خانواده به بیمارستان پیستونه س ل ذهاب منتقل شده بود، پدرش را پیدا کرد. منبع : بهداشت نیوز به کانال ایران شفقنا بپیوندید @iranshafaqna