در پیام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در پی وقوع زمین لرزه غرب کشور آمده است: حضور به موقع نیروهای مردمی و همه دستگاه های لشکری و کشوری که با تبعیت از فرمان ولی امر مسلمین جهان به یاری این آسیب…